Naslovna > TRKI / TROFL ispiti

TRKI / TROFL ispiti

Što je TRKI?

TRKI (engleski TORFL – Test of Russian as a Foreign Language) je ispit kojeg je kreiralo Ministarstvo obrazovanja Ruske Federacije 1998. godine, te je odobren od strane organizacije ALTE (Association of Language Testers in Europe) kao i Vijeća Europe. Ispit je međunarodno priznat i njime se provjerava jezična kompetencija kandidata u ruskom jeziku.

Testirati se je moguće na 6 različitih razina znanja:

  • A1 – Элементарный,
  • A2 – базовый,
  • B1 – I сертификационный,
  • B2 – II сертификационный,
  • C1 – III сертификационный,
  • C2 – IV сертификационный. 

Certifikat TRKI nema rok trajanja.

Na TRKI ispitu se polaže:

– Vokabular i gramatika
– Čitanje
– Slušanje
– Pisanje
– Govorenje

TRKI ispite polažu svi koji:

– žele raditi u Rusiji
– žele živjeti u Rusiji (u svrhu dobivanja boravka)
– žele studirati u Rusiji
– žele imati međunarodni certifikat o znanju ruskog jezika
– žele pratiti svoj napredak u učenju ruskog jezika
– žele motivirati za daljnje učenje ruskog jezika

Trajanje ispita i bodovanje

Koliko dugo traje svaki dio ispita i koji su bodovni kriteriji…. opširnije

Usporedba ELP, ALTE i TRKI

Usporedite TRKI / TORFL stupnjeve sa stupnjevima Europske jezične mape (CEFR)… opširnije

Prijave i cijene TRKI ispita

Kada, kako i gdje se prijaviti za polaganje TRKI / TORFL ispita… opširnije

Preporučena literatura za ispit

Pronađite pravu literaturu za pipremu TRKI / TORFL ispita…. opširnije

 

 

Kontaktirajte nas

SPUTNIK - CENTAR RUSKOG JEZIKA
Pri Institutu Sputnik

Trg Francuske Republike 14
(ulaz sa zapadne strane)
10 000 Zagreb
+385 (0)1 376 40 34
+385 (0)91 971 44 94
Facebook
Facebook
Cjenik
Cjenik
Kontakt
Kontakt