TRKI / TROFL ispiti

Što je TRKI?

TRKI (engleski TORFL – Test of Russian as a Foreign Language) je ispit kojeg je kreiralo Ministarstvo obrazovanja Ruske Federacije 1998. godine, te je odobren od strane organizacije ALTE (Association of Language Testers in Europe) kao i Vijeća Europe. Ispit je međunarodno priznat i njime se provjerava jezična kompetencija kandidata u ruskom jeziku.

Testirati se je moguće na 6 različitih razina znanja:

  • A1 – Элементарный,
  • A2 – базовый,
  • B1 – I сертификационный,
  • B2 – II сертификационный,
  • C1 – III сертификационный,
  • C2 – IV сертификационный.

Certifikat TRKI nema rok trajanja.

Na TRKI ispitu se polaže:

– Vokabular i gramatika
– Čitanje
– Slušanje
– Pisanje
– Govorenje

TRKI ispite polažu svi koji:

– žele raditi u Rusiji
– žele živjeti u Rusiji (u svrhu dobivanja boravka)
– žele studirati u Rusiji
– žele imati međunarodni certifikat o znanju ruskog jezika
– žele pratiti svoj napredak u učenju ruskog jezika
– žele motivirati za daljnje učenje ruskog jezika

Trajanje ispita i bodovanje

Koliko dugo traje svaki dio ispita i koji su bodovni kriteriji…. opširnije

Usporedba ELP, ALTE i TRKI

Usporedite TRKI / TORFL stupnjeve sa stupnjevima Europske jezične mape (CEFR)… opširnije

Prijave i cijene TRKI ispita

Kada, kako i gdje se prijaviti za polaganje TRKI / TORFL ispita… opširnije

Preporučena literatura za ispit

Pronađite pravu literaturu za pipremu TRKI / TORFL ispita…. opširnije

Online predlošci TRKI ispita

Ovdje možete pronaći online predloške za pripremu TRKI ispita…. opširnije

Kontaktirajte nas

SPUTNIK CENTAR RUSKOG JEZIKA
DIO SPUTNIK GRUPE

Krajiška 27 (kod Klaićeve)
10 000 Zagreb
+385 (0)1 376 40 34
+385 (0)91 971 44 94
Facebook
Facebook
Cjenik
Cjenik
Kontakt
Kontakt
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY