Naslovna > Ruski jezik > Najčešća pitanja o učenju ruskog

Najčešća pitanja o učenju ruskog

Je li ruski jezik težak?

Ruski jezik nije težak i svakako tome uvelike doprinosi sličnost s hrvatskim jezikom. Možete biti sigurni da ćete već na prvim satovima većinu nastave razumijeti, a da vaš profesor neće upotrijebiti gotovo niti jednu hrvatsku riječ.

Hoće li mi znanje hrvatskog jezika pomoći u učenju ruskog?

Da, sasvim sigurno hoće, ali će vam na višim stupnjevima i odmoći ako ćete se čitavo vrijeme oslanjati na hrvatski jezik. Oba su jezika slavenska i stoga možete puno toga razumijeti, riječi imaju iste ili slične korijene, a kako su oba jezika fleksijska, s bogatom gramatikom, razumijevanje iste neće biti problem. Problem će eventualno nastati kada ćete htjeti zamijeniti pojedine nastavke na način da si pripomognete hrvatskim jezikom – ipak, u tom slučaju, moramo priznati, jezici nisu slični 🙂

Moram li znati azbuku prije dolaska na tečaj?

Nema potrebe. Azbuku učite na prva dva školska sata i kasnije kroz razne aktivnosti i čitanje, vrlo brzo ju svladate.

4. Učio/la sam ruski jezik još u osnovnoj školi prije 25-30 godina (i više). Trebam li početi od početnog stupnja učiti ruski?

Najbolje je da se testirate. Na testiranju će se pokazati koji ste stupanj i koliko je toga ostalo u sjećanju. Ukoliko i krenete s nekim nižim stupnjem, moguće je da će znanje postepeno vraćati i da ćete imati mogućnost “preskočiti” stupanj. Budite sigurni da vaš napredak prate i vaš profesor i mentor.

 

5. Koliko mi stupnjeva treba da naučim pričati na ruskom jeziku?

Naravno, to je vrlo individualno, no prema istraživanjima koja smo interno proveli u školi, polaznici najveće zadovoljstvo postižu  završetkom A2 stupnja (cca 3-4 redovna stupnja). Taj stupanj podrazumijeva da se polagano služite složenijim rečenicama, da možete komunicirati u uobičajenim situacijama te da se možete polagano uključiti u konverzaciju i dijaloge koji su vam od osobnog interesa, a pritom imate već ogroman vokabular vezan uz teme koje ste prošli kroz ranije stupnjeve: predstavljanje, opis mjesta življenja i mjesta gdje radite, naručivanje u kafiću i restoranu, snalaženje u prostoru, predstavljanje svojih prijatelja, suradnika, putovanja, rezervacija u hotelu, snalaženje na aerodromu, upoznavanje ruskih gradova – Moskve i Sankt-Peterburga, poznate osobe Rusije, običaji, kupovina, boje, odjeća itd.
Za sva dodatna pitanja nam se slobodno!

Kontaktirajte nas

SPUTNIK - CENTAR RUSKOG JEZIKA
Pri Institutu Sputnik

Trg Francuske Republike 14
(ulaz sa zapadne strane)
10 000 Zagreb
+385 (0)1 376 40 34
+385 (0)91 971 44 94
Facebook
Facebook
Cjenik
Cjenik
Kontakt
Kontakt